• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Kadra Zakładu Genomiki Eksperymentalnej

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Mariusz Sacharczuk,  m.sacharczuk@igbzpan.pl

Pracownicy naukowi

dr Piotr Poznańskip.poznanski@igbzpan.pl

dr Dominik Skibad.skiba@igbzpan.pl

dr Marzena Łazarczyk, m.lazarczyk@igbzpan.pl

mgr Agata Nawrocka, a.nawrocka@igbzpan.pl

dr Michel Edwar Mickael, m.edwar@igbzpan.pl

Doktoranci:
Kinga Jaskuła, k.jaskula@igbzpan.pl