• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

GRANTY PROMOTORSKIE KNOW

 

 1. Wpływ innowacyjnej suplementacji prosiąt żelazem na metabolizm tego mikroelementu, rozwój osobniczy i jakość tuszy u świń rasy Pietrain i PBZ. Kierownik:dr hab. Rafał R. Starzyński

 2. Udział bariery krew-mózg w patogenezie uzależnienia od alkoholu w modelu linii myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres. Kierownik: dr hab. Mariusz Sacharczuk

 3. Effects of prenatal n-3 fatty acids supplementation on behavioral changes elicited by maternal immune activation in a shepp model of autism. Kierownik: prof. dr hab. Jacek A. Modliński

 4. Wymagania metaboliczne przedimplantacyjnych zarodków królika w warunkach hodowli in vitro. Kierownik: prof. dr hab. Jacek A. Modliński

 5. Wpływ diety o zróżnicowanym poziomie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - omega6/3 na metabolizm wątroby myszy - analizy proteomiczne. Kierownik: dr hab. Mariusz  Pierzchała

 6. Określenie molekularnych mechanizmów interakcji między metabolizmem miedzi i żelaza oraz wykorzystanie miedzi w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza u prosiąt. Kierownik: prof. dr hab. Paweł Lipiński

 7. Poszukiwanie polimorfizów genów związanych z odpornością gruczołu sutkowego krów na stany zapalne i ich związku ze stanem zdrowotnym gruczołu w celu wskazania najlepszych markerów genetycznych do wykorzystania w selekcji wspomaganej markerami (MAS). Kierownik: prof. dr hab. Emilia Bagnicka