• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

USŁUGI

Organizacja programów doskonalenia i szacowanie wartości hodowlanej zwierząt

Na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Hodowców Koni zajmujemy się przetwarzaniem danych uzyskiwanych podczas prób dzielności ogierów półkrwi oraz szacowaniem na ich podstawie wartości hodowlanej koni tej grupy rasowej.
Pracownicy Instytutu sprawują także nadzór nad realizacją programu ochrony i hodowli zachowawczej konika polskiego. Obejmuje on opracowanie systemów koja­rzeń w hodowli zachowawczej koników dla unikania inbredu i zachowania zmienno­ści genetycznej populacji.
Istnieje możliwość podjęcia podobnej współpracy z organizacjami prowadzącymi programy hodowlane innych ras lub gatunków zwierząt.

Osoba odpowiedzialna:

Marek Łukaszewicz (e-mail:m.lukaszewicz@ighz.pl)