• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ

KADRA ZAKŁADU BIOLOGII MOLEKULARNEJ

KADRA

Kierownik Zakładu:

dr Artur Zelent a.zelent@igbzpan.pl 

Zastępca Kierownika Zakładu:
prof. dr hab. Paweł Lipińskip.lipinski@iigbzpan.pl 

Pracownicy naukowi:

dr hab. Rafał Starzyńskir.starzynski@igbzpan.pl 

dr hab. Paweł Lisowskip.lisowski@igbzpan.pl 

dr Łukasz Huminiecki, l.huminiecki@igbzpan.pl 

dr Adrian Stankiewiczadrianstankiewicz85@gmail.com 

dr Aneta Jończy, a.jonczy@igbzpan.pl 

dr Łukasz Szymański, l.szymanski@igbzpan.pl

mgr Małgorzata Palusińska  m.palusinska@igbzpan.pl 

 

Pracownicy badawczo-techniczni:
dr Kamila Liput, k.stepanow@igbzpan.pl
 

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Ewa Smuda,  e.smuda@igbzpan.pl

Beata Żelazowska, b.zelazowska@igbzpan.pl

 

Doktoranci:

mgr Rafał Mazgaj, r.mazgaj@igbzpan.pl

mgr Rafał Skopek, r.skopek@igbzpan.pl,

mgr Zuzanna Kopeć r.kopeć@igbzpan.pl

W ramach Zakładu funkcjonują dwa zespoły badawcze:

·         Zespół Biologii Molekularnej Żelaza, kierowany przez prof. dr hab. Pawła Lipińskiego

·         Zespół Bioinformatyki, kierowany przez dr Łukasza Huminieckiego