• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

GRANT HARMONIA PRZYZNANY IGiHZ PAN

22.05.17

Dr hab. inż. Paweł Lisowski otrzymał finansowanie prestiżowego projektu HARMONIA pt: “Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylomu z modelowaniem przy użyciu technik inżynierii genomu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych człowieka różnicowanych do neuronów funkcjonalnych”, 1 474 850 PLN. 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-31-maestro8-harmonia8-sonatabis6-wyniki?language=en