• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

PROF. DR HAB. MAREK ŚWITOŃSKI OTRZYMAŁ TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

01.06.23

W dniu 18 maja 2023 roku Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, na wniosek Wydziału o Zwierzętach i Biogospodarki, nadał tytuł doktora honoris causa Członkowi Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, prof. dr. hab. Markowi Świtońskiemu. Tą drogą władze uczelni w Lublinie uhonorowali znaczący wkład Pana Profesora w rozwój nauk rolniczych w zakresie cytogenetyki, genetyki i genomiki zwierząt. Laudację wygłosiła Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Brygida Ślaska, podkreślając znaczenie badań Pana Profesora dla nauki w Polsce i na świecie, a także wskazując Jego osiągnięcia na płaszczyźnie wychowywania kolejnych pokoleń naukowców. Gorąco gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy nieustającego zapału do pracy naukowej.