• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Współpraca bilateralna pomiędzy rządami Polski i Indii

07.06.17
W ramach projektu KNOW i współpracy bilateralnej pomiędzy rządami Polski i Indii w trakcie pobytu w Departament of Hematology Christian Medical College dr hab. Rafał R. Starzyński wygłosił referat pt „Regulation of ferroportin expression by hepatic iron and hepcidin in pregnant females and their fetuses in response to normal and iron-deficient diet.”