• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

WYSOKA OCENA W MIĘDZYNARODOWYM TEŚCIE PORÓWNAWCZYM, ORGANIZOWANYM PRZEZ ISAG, DLA LABORATORIUM Z IGHZ

27.10.16

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt brał udział w badania w ramach Międzynarodowego Testu Porównawczego (Horse Comparison Test 2015/16) organizowanego co dwa lata przez ISAG (International Society of Animal Genetics) w celu weryfikacji uprawnień laboratoriów prowadzących kontrolę pochodzenia koni. W Zakładzie Genetycznych Podstaw Bioróżnorodności przeprowadzono analizę 17 markerów mikrosatelitarnych DNA na materiale referencyjnym (20 próbek DNA od koni różnych ras) nadesłanym przez ISAG. Udział w teście wzięło 95 laboratoriów z całego świata z których 75 otrzymało najwyższą ocenę, w tym również IGHZ PAN (Certficate of Participartion: Absolute genotyping accuracy rank: 1)