• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

W wieku 88 lat zmarł prof. zw. dr hab. Adam Maciej Kołątaj, długoletni członek Rady Naukowej oraz pracownik Instytutu.

12.05.22

Pogrzeb ś.p. prof. zw. dr. hab. Adama M. Kołątaja, odbędzie się w środę, 18 maja 2022 roku na cmentarzu przy ulicy Lipowej 16 w Lublinie. Rozpocznie go msza święta o godzinie 13.00 w kaplicy cmentarnej.

Profesor Adam M. Kołątaj swoje losy naukowe wiązał z wieloma ośrodkami naukowymi, rozpoczynając pracę naukową w 1954 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Akademii Rolniczej w Lublinie. Uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w 1961 roku a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 1967 roku otrzymał propozycje objęcia kierownictwa nowoutworzonego Zakładu Dziedziczenia Cech Fizjologicznych IGHZ PAN w Jastrzębcu. Od 1968 roku związany był stale z Instytutem pełniąc jednoczenie funkcje dyrektora Instytutu Biologii WSP w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego), prorektora oraz Rektora tejże uczelni. W latach 1988-1992 został przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Laboratorium Biotechnologicznym w Nitrze (Słowacja) jednocześnie utrzymywał stałą współprace z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Łódzkim czy w Lublinie, oraz Akademiami Medycznymi w Katowicach, Łodzi, Gdańsku oraz ośrodkami akademickimi w Krakowie oraz Kielcach. W tym czasie został powołany jako zagraniczny członek Słowackiej Akademii Nauk.

Wysokie kompetencje zawodowe, życzliwość w stosunku do wszystkich osób owocowały wypromowaniem ponad 450 magistrów, 40 doktorów, z których 15 uzyskało stopień doktora habilitowanego zostając uznanymi profesorami wielu uniwersytetów i instytutów naukowych. Główną problematyką badawczą Profesora Adama Macieja Kołątaja były fizjologiczne podstawy heterozji u zwierząt, genetyczne i fizjologiczne podstawy homeostazy i reaktywności stresowej. Był autorem 415 publikacji naukowych w tym 144 publikacji z listy JCR oraz wielu podręczników m.in. Dyskretny urok genu, Pochwała stresu, Biologiczne podstawy heterozji, Genetyka fizjologiczna zwierząt. Jego działalność naukowa organizacyjna oraz dydaktyczna została doceniona licznym odznaczeniami państwowymi krajowymi i zagranicznymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Medalami Uniwersytetu w Essen, Instytutu Produkcji Zwierzęcej w Nitrze oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (AR w Lublinie).

Swoim młodszym kolegom udzielał wielu rad, do których powoli wszyscy Jego wychowankowie dorastamy i próbujemy zrozumieć otaczający świat. Świat, w którym będziemy wspominać Tego Wielkiego Człowieka pozostającego w sercach wielu z nas.