• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

PASIFIC - Synthesis Action and Regulation of Milk Protein in Dairy Goat Mammary Cells

12.07.22

Wyłoniono zwycięzców pierwszego konkursu PASIFIC Postdoctoral Fellowship Program. 35 laureatów z 15 krajów poprowadzi swoje badania w Polskiej Akademii Nauk. Ich projekty obejmują 17 dyscyplin ze wszystkich trzech paneli – nauki fizyczne i inżynierię (15 stypendiów), nauki przyrodnicze (10) oraz nauki społeczne i humanistyczne (10). Ranking i listy rezerwowe konkursu PASIFIC 1 dostępne są na stronie: https://pasific.pan.pl/call-1/

Jedną z laureatek konkursu jest dr Li Chen, która będzie realizować projekt pt. "Synthesis Action and Regulation of Milk Protein in Dairy Goat Mammary Cells" w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN pod opieką Pani prof. dr hab. Emilii Bagnickiej.

Tematyka projektu: Zwiększenie zawartości białka w mleku stała się celem w rozwoju hodowli kóz mlecznych i przemysłu mleczarskiego. Synteza białek mleka jest regulowana przede wszystkim przez białka uczestniczące w szlaku mTOR u ssaków, który kontroluje szlak sygnałowy insuliny. Projekt ten ma na celu określenie wpływu IRS1 (substrat-1 receptora insuliny)  na rozwój komórek nabłonka gruczołu sutkowego kóz (GMEC) i jego udziału  w szlaku sygnałowym mTOR. Projekt skupi się na analizie szlaków sygnałowych wpływających na proliferację i apoptozę GMEC oraz syntezę białek zaangażowanych w ścieżkę sygnałową LKB1/AMPK/TSC/Rheb/mTOR, w przypadku gdy gen IRS1 jest wyciszony. W celu określenia jakości mleka określona zostanie zawartość kazein. Wyzwaniem tego projektu jest wyjaśnienie funkcji IRS1 w  syntezie białek mleka. W oparciu o wcześniejsze doświadczenie w badaniach nad białkami mleka, realizacja projektu skoncentruje się na ścieżce syntezy i regulacji syntezy białek mleka. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technik eksperymentalnych biologii molekularnej i wsparcia teoretycznego oferowanego przez Instytut i prof. Emilię Bagnicką, zapewniona będzie pełna charakterystyka i zrozumienie mechanizmu syntezy białek mleka. Nadrzędną misją tego projektu będzie zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia przez kierownika projektu - dr Li Chen w celu stania się samodzielnym naukowcem poprzez osiąganie ściśle określonych celów naukowych oraz rozwijanie umiejętności menedżerskich i popularyzatorskich, przygotowujących ją do objęcia wiodącej pozycji w środowisku akademickim.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 824 tyś zł.