• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Nagroda Międzynarodowego Stowarzyszenia Koziarskiego dla pracownika Instytutu

08.02.19

Komitet złożony z Dyrektorów Regionalnych I Przedstawicieli Krajowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Koziarskiego (International Goat Association – IGA) przyznał prof. dr hab. Emilii Bagnickiej doroczną nagrodę Stowarzyszenia dla Dyrektorów Regionalnych za wybitną pracę na jego rzecz. Do głównych obowiązków Dyrektora Regionalnego należy promowanie Stowarzyszenia i jego Międzynarodowej Konferencji Koziarskiej, organizacja krajowych i regionalnych konferencji, opracowywanie materiałów i raportów krajowych dla Biuletynu Stowarzyszenia oraz promocja znaczenia gatunku we współczesnym świecie.