• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Ogromny sukces Zespołu Neurogenomiki z IGHZ PAN

11.03.19

Publikacje będące wynikiem badań prowadzonych pod kierunkiem kierownika Zespołu Neurogenomiki, dr hab. Mariusza Sacharczuka, prof. IGHZ uhonorowane zostały dwiema pierwszymi nagrodami na IV MIĘDZYNARODOWYM FORUM MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ (https://www.youtube.com/watch?v=Y-_s67xWsZM).

1 miejsce: Poznański P, Lesniak A, Korostynski M, Sacharczuk M (autor koresp.). Ethanol consumption following mild traumatic brain injury is related to the blood-brain barrier permeability. Addiction Biology. 2018. 10.1111/adb.12683. Q1, IF 5.578,  pkt. MNiSW 40.

2 miejsce: Poznanski P.*, Lesniak A*, Bujalska-Zadrozny M, Strzemecka J, Sacharczuk M (autor koresp.). Bidirectional selection for high and low stress-induced analgesia affects G-protein activity. Neuropharmacology. 2018;144:37-42. Q1, IF 4.249,  pkt. MNiSW 40 *(miejsca równorzędne)