• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

13.06.19

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Agnieszki Wierzbickiej na Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.