• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE DYREKTORA INSTYTUTU GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU

14.06.23

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2023 z dnia 17 maja 2023 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Agnieszki Wierzbickiej na dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 16 czerwca 2023 r. powołał prof. Agnieszkę Wierzbicką na dyrektora Instytutu Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 15 czerwca 2027 r.