• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Pracownik IGBZ PAN współautorem międzynarodowego podręcznika zarządzania badaniami

20.12.23

The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World - z rozdziałem poświęconym Polsce - opublikowany w formule otwartego dostępu

The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World[1]to najbardziej wszechstronny podręcznik poświęcony tematyce zarządzania i administracji badaniami na świecie, przygotowany przez międzynarodowy zespół autorów. 127 ekspertów przekazało swoje obserwacje na temat rozwoju profesji menadżerów i administratorów badań (RMA) w ponad 50 krajach reprezentujących 7 regionów: Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Australia, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia i Bliski Wschód.

Podręcznik został opublikowany w formule otwartego dostępu przez wydawnictwo Emerald Publishing Ltd. i w wersji elektronicznej jest bezpłatnie dostępny pod adresem: https://bit.ly/RMAbook.


[1]Kerridge, S., Poli, S. and Yang-Yoshihara, M. (Ed.) (2023), The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World, Emerald Publishing Limited, Leeds

 

Pomimo rosnącego zainteresowania profesją RMA i rozwoju obszaru zarządzania badaniami, do tej pory nie zbadano tematyki zarządzania i administracji badaniami na świecie w sposób porównawczy. Podręcznik prezentuje informacje zebrane w ujęciu międzyregionalnym i międzykulturowym i przedstawia obraz środowiska pracy ekspertów, którzy aktywnie angażują się we wsparcie zarządzania badaniami, jako menadżerowie i administratorzy badań w różnych dyscyplinach badawczych. Książka dostarcza podstawowej wiedzy dla studentów i ekspertów rozważających rozwój kariery zawodowej w tej dziedzinie oraz służy jako materiał referencyjny dla decydentów i środowiska badań i innowacji. Omówienie globalnych trendów oraz prezentacja analiz i obserwacji z poszczególnych regionów i krajów służy budowaniu świadomości i rozwojowi profesji RMA na całym świecie.

Zarządzanie i administracja badaniami w Polsce

Rozdział podręcznika poświęcony Polsce został napisany przez dr Zygmunta Krasińskiego (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) i dr Cypriana Tomasika (Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk) – doświadczonych menadżerów badań, od wielu lat współpracujących z Krajową Radą Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) oraz European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

W rozdziale przedstawiono kamienie milowe i okoliczności, które doprowadziły do ewolucji zawodu menedżera i administracji badaniami naukowymi w Polsce. Historia RMA sięga około 20 lat, a rokiem przełomowym był rok 2007, kiedy powołano Krajową Radę Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) i odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim Konferencja EARMA. Obecnie polska społeczność RMA jest rozproszona po uczelniach, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach.  RMA to ta część kadry administracyjnej, która wspiera zespoły badawcze w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. RMA często stanowią „niewidzialną”, ale niezbędną do realizacji projektów badawczych grupę ekspertów. RMA są zatrudnieni w biurach wsparcia badań, biurach współpracy międzynarodowej, czy biurach wsparcia pionów naukowych lub tzw. welcome offices. Pod pewnymi względami RMA nadal można uznać za zawód słabo rozpoznawalny w kraju. RMA skupiają się głównie wokół KRAB, działań związanych z zarządzaniem projektami badawczymi realizowanymi przez International Project Management Association (IPMA) Polska, a także w innych stowarzyszeniach i nowych sieciach współpracy np. uczelni technicznych, czy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W Polsce nie ma jeszcze dostępnych dedykowanych programów certyfikacji RMA, jednak z biegiem lat wsparcie dla RMA w systemie szkolnictwa wyższego i poza nim stale staje się silniejsze i bardziej powszechne.

Zachęcamy do lektury.