• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wyniki konkursu PRELUDIUM 12

07.06.17
mgr Karolina Rutkowska "Wpływ genetycznie uwarunkowanego wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (IUGR) na transkryptom i epigenom płodów bydlęcych".