• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wyróżnienie dla IGHZ PAN i Dyrektora Instytutu - prowadzenie prestiżowego panelu – konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, 3.06.2016

29.07.16

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Horyzont 2020 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski” zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, z udziałem m.in.:

JAROSŁAWA GOWINA, Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. JERZEGO BUZKA, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk w trakcie konferencji moderował ważny panel poświęcony „Strategicznej roli instytucji w skutecznym uczestnictwie w Programie Ramowym Horyzont 2020”.