• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA WETERYNARYJNEGO DLA PRACOWNIKA IGHZ PAN

11.10.16

Na Kongresie Towarzystwa Weterynaryjnego w Lublinie 24 września 2016 r. praca pt: „Effect of microencapsulated sodium butyrate in the close-up diet on performance of  dairy cows in the early lactation period” autorstwa Z. Kowalskiego, P. Górki, J. Flagi, A. Barteczko, J. OPRZĄDEK, R. Zabielskiego otrzymała wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.