• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Współpraca polsko-holenderska

18.04.19

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbyło się współorganizowane przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce spotkanie w ramach strategicznej umowy o współpracy naukowej jednostek polskich i holenderskich. W skład konsorcjum wchodzi Wageningen University & Research (WUR) z Holandii (najlepszy uniwersytet w naukach przyrodniczo-rolniczych na świecie), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Spotkanie w Instytucie poświęcone było omówieniu dotychczasowych efektów działalności konsorcjum oraz ustaleniu tematyki wspólnych wniosków grantowych w najbliższych konkursach w programie Horyzont 2020.

W trakcie obrad zorganizowano również sesję poświęconą współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i instytucjami rządowymi, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Holandii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Przedstawiono także wstępne informacje o nowym programie badawczym Unii Europejskich Horizon Europe.

Z okazji 10-lecia współpracy pomiędzy WUR i IGHZ PAN, dr Martin Scholten – Dyrektor Generalny Wageningen UR Animal Sciences Group, został uhonorowany przez Dyrektora Instytutu Prof. Jarosława Horbańczuka medalem Instytutu. Martijn Homan i Katarzyna Kowalczewska z Ambasady Królestwa Niderlandów otrzymali z rąk Dyrektora Instytutu dyplomy za duży wkład we wsparcie współpracy naukowej między Polską i Holandią.