• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

IGHZ PAN wyróżniony unijnym logo HR Excellence in Research

01.09.17

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN dołączył do grona instytucji wyróżnionych prestiżowym logo HR Excellence in Research.

Logo przyznawane jest przez Komisję Europejską instytucjom stosującym dobre praktyki w zakresie rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników naukowych w jednostkach badawczych określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Logo jest elementem unijnej strategii Human Resources Strategy for Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców.

Przyznając logo HR Excellence in Research Komisja Europejska potwierdziła, że Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN zapewnia przyjazne środowisko pracy naukowej oraz transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych, wg ustalonych międzynarodowych standardów.

Instytucje wyróżnione logo HR Excellence in Research co dwa lata podlegają kontroli Komisji Europejskiej.

 

Posiadanie logo HR Excellence in Research wiąże się m.in.:

 • ze wzrostem poziomu atrakcyjności zatrudnienia w instytucji stwarzającej przyjazne warunki pracy naukowej i respektującej transparentne zasady rekrutacji pracowników,

 • premiowaniem jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej, w tym w programie Unii Europejskiej Horyzont 2020,

 • premiowaniem jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych,

 • wyróżnianiem ogłoszeń Instytutu na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.