• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Sposób wytwarzania wysokojakościowego wyrobu z mięsa strusiego

26.09.17

Urząd Patentowy RP udzielił w 2017 roku na rzecz Instytutu patentu na:

Sposób wytwarzania wysokojakościowego wyrobu z mięsa strusiego.

TWÓRCY WYNALAZKU: AGNIESZKA WIERZBICKA, Warszawa, PL JAROSŁAW HORBAŃCZUK, Magdalenka, PL ANDRZEJ PÓŁTORAK, Warszawa, PL EWA POŁAWSKA, Warszawa, PL ADRIAN STELMASIAK, Zalesie Górne, PL JAROSŁAW WYRWISZ, Antoninówka, PL DOMINIKA GUZEK, Warszawa, PL DOMINIKA GŁĄBSKA, Warszawa, PL ROBERT ZAREMBA, Warszawa, PL KRYSTYNA GUTKOWSKA, Warszawa, PL MONIKA MARCINKOWSKA-LESIAK, Nowe Łubki, PL CYPRIAN TOMASIK, Warszawa, PL