• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wydarzenie podsumowujące projekt BestPractiseHens

10.03.23

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt Best Practise Hens.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2023r. w godzinach od 10;00 do 15;00 w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu.

Zapraszamy hodowców drobiu, przedstawicieli przemysłu, naukowców, przedstawicieli administracji państwowej, lekarzy medycyny weterynaryjnej oraz wszystkich, którzy chcą poznać i włączyć się do dyskusji o najlepszych praktykach w chowie kur niosek w systemach bezklatkowych.

Program spotkania, arkusz rejestracyjny on-line oraz wszelkie informacje dotyczące wydarzenia są dostępne pod adresem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9602b668-2a1f-7a19-e285-65468de09592