• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM NAUKOWE PT. "FROM OOCYTE TO EMBRYO"

11.09.19

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN zaprasza na sympozjum naukowe „From oocyte to embryo – dynamics of preimplantation mammalian development” w dniu 17.09.2019, w siedzibie Instytutu.
W ramach sympozjum wykłady wygłoszą zaproszeni goście z University of Manchester, University of Edinburgh, University of South Bohemia, Uniwersytetu Warszawskiego oraz naukowcy z IGHZ PAN. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: a.piliszek@ighz.pl          

 

FROM OOCYTE TO EMBRYO

Dynamics of preimplantation mammalian development

17.09.2019

Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A; Conference room, building E

 

9:30

Welcome and Introduction

9:40

Guillaume Blin  (University of Edinburgh)

Forward engineering of pattern formation.

10:05

Berenika Płusa  (University of Manchester)

Different roles of pluripotency factors during mammalian development

10:35

Roberto de la Fuente (University of Manchester)

SNAIL expression during lineage specification in preimplantation mouse embryos

10:50

Jessica Forsyth  (University of Manchester)

IVEN: quantifying the cell neighbourhood during preimplantation development

11:05

Coffee Break

11:30

Anna Ajduk  (University of Warsaw)

Calcium homeostasis in aged oocytes

12:00

Monika Fluks   (University of Warsaw)

Completing transcription in the GV stage is required for normal regulation of Ca2+ homeostasis in mature mouse oocytes

12:15

Rebecca Collier  (University of South Bohemia)

Investigating the regulatory role of Tead4 in blastomere positioning and cell fate during mouse preimplantation embryogenesis

12:30

Anna Soszyńska  (University of Warsaw)

The role of FGF/MAPK signaling pathway in regulation of development of mouse chimeric embryo

12:45

LUNCH

14:00

Anna Piliszek  (Institute of Genetics and Animal Breeding PAS)

Lineage specification in preimplantation rabbit embryo

14:25

Katarzyna Filimonow  (Institute of Genetics and Animal Breeding PAS)

TE vs ICM – what do we know about the rabbit embryo

14:45

Anna Chołoniewska  (Institute of Genetics and Animal Breeding PAS)

In vitro culture conditions affect differentiation potential of rabbit embryo