• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zaproszenie na pierwsze mini-sympozjum doktoranckie Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

05.09.23

Serdecznie zapraszamy na pierwsze mini-sympozjum doktoranckie Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN które odbędzie się w środę, 6 września 2023 r. o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej Instytutu. Mini-sympozjum będzie dla doktorantów okazją do zaprezentowania swoich projektów badawczych i wyników eksperymentów, a także do dyskusji i nawiązania kontaktów ze współpracownikami i promotorami.