• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wybory do Zarządu Warszawskiego Oddziału Kola Polskiego Towarzystwa Genetycznego

07.06.17

26 maja 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Dokonano wyboru nowych władz Oddziału.  Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego PTG została dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt  PAN w Jastrzębcu. Sekretarzem wybrano dr hab. Joannę Gruszczyńską z Wydziału Nauki o Zwierzętach SGGW w Warszawie,  a skarbnikiem dr Barbarę Gralak z IGHZ PAN w Jastrzębcu