• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Nagroda Vice-Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016) za wybitne osiągnięcia międzynarodowe

13.06.16

Podczas 23. Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2015 roku, w dniach 24-25.03.2016 w  Centrum Nauki Kopernik, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN  został nagrodzony  prestiżową statuetką  Vice-Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016) za wybitne osiągnięcia międzynarodowe w projekcie BIOŻYWNOŚĆ.

Zespół pod kierunkiem prof. dr hab.  J.O.Horbańczuka otrzymał prestiżową statuetkę Vice-Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Ambasador Innowacji 2015 za wynalazek „Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi  o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej (zgłoszenie patentowe nr: P-414678)