• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Konferencja „Epidemia otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej” z udziałem ekspertów naukowych z naszego Instytutu

12.04.17

W Senacie Rzeczypospolitej Polski 6 marca 2017 r. dyskutowano o zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych skutkach otyłości i jej powikłań, a także o możliwościach przygotowania i wdrożenia kompleksowego systemu leczenia otyłości. Międzynarodową konferencję „Epidemia otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej - zorganizowali marszałek S. Karczewski, Koalicja na rzecz Walki z Otyłością i senacka Komisja Zdrowia. Wzięli w niej udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele resortów zdrowia z Europy Środkowo-Wschodniej m.in. Minister Zdrowia K. Radziwiłł.   

 W dyskusji panelowej Prof. dr hab. J O.Horbańczuk z naszego Instytutu -  jako ekspert Koalicji na rzecz Walki z Otyłością  wskazał na silną potrzebę prowadzenia badań naukowych  w oparciu o nowoczesne narzędzia genetyki molekularnej to jest  nutrigenomiki-  jako nowego obszaru wiedzy zajmującej się wpływem składników bioaktywnych na nasze geny.  Zdaniem Profesora Horbańczuka jeżeli uda się rozszyfrować mechanizmy i wzajemne zależności pomiędzy genomem a dietą to będziemy mogli w przyszłości projektować żywność spersonalizowaną dla różnych grup społecznych, gdzie ilość przyjmowanych składników pokarmowych będzie zooptymalizowana w oparciu o indywidualny profil genetyczny. Powinno to w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych m.in. otyłości.  W Instytucie kierowanym przez Profesora J.O.Horbańczuka prowadzone są badania w zakresie nutrigenomiki z wykorzystaniem modeli zwierzęcych w szerokiej współpracy międzynarodowej.

http://av8.senat.pl/9konfinne1703062

Profesor Jarosław Olaf Horbańczuk podczas dyskusji panelowej w Senacie RP