• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wólka Jeżewska dz. ew. nr 10 - Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Wólka Jeżewska

28.06.23
Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w oparciu o: art. 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod adresem www.igbzpan.pl/majatek-publiczny, na stronie www.monitorurzedowy.pl, https://erolnik.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Budynek D, piętro I zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00059412/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 10 o pow. 11,91 ha, położonej w miejscowości Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Działka stanowi własność Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk). Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów.