• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Etologii Stosowanej (ISAE) Regionu Wschodniej i Zachodniej Europy Środkowej pt. „Preferencje zwierząt a ich dobrostan”

25.07.18

W dniach 11-12 czerwca 2018 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Etologii Stosowanej (ISAE) Regionu Wschodniej i Zachodniej Europy Środkowej pt. „Preferencje zwierząt a ich dobrostan”. Głównym organizatorem spotkania była dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda wraz z zespołem z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN przy współudziale Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego i Polskiego Towarzystwa Etologicznego. W spotkaniu, przeznaczonym głównie dla studentów i młodych naukowców, wzięło udział ponad 40 uczestników z Polski, Czech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Ukrainy, Serbii i Macedonii. Była to doskonała okazja dla młodych naukowców do nawiązania międzynarodowych kontaktów i wymiany informacji. Większość uczestników z krajów mniej zamożnych otrzymało dofinansowanie z ISAE (OPP Regional Meeting) umożliwiające im udział w tej imprezie.