• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

obrony prac doktorskich

05.12.17

15 listopada 2017 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Roberta Staronia

pt. „Wykorzystanie hemoglobiny  bydlęcej w zapobieganiu i leczeniu niedokrwistości na tle niedoboru żelaza u nowo narodzonych prosiąt. Badanie molekularnych mechanizmów absorpcji żelaza hemowego”.

 

Promotorem pracy był   dr hab. Rafał Starzyński prof. IGiHZ PAN

Recenzenci:  Dr hab. med. Katarzyna Sikorska z Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej

                     Prof. dr hab. Romuald Zabielski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW