• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Prestiżowa publikacja w Biotechnology Advances o prozdrowotnym działaniu resweratrolu

23.05.18

Resweratrol to naturalny związek chemiczny, z grupy stilbenów, produkowany przez rośliny w odpowiedzi na stres lub infekcje, który występuje m.in. w  skórkach ciemnych winogron i czerwonym winie. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o  resweratrolu z powodu jego możliwych działań prozdrowotnych, szczególnie anty-nowotworowych i chemoprewencyjnych.  Jednak dokładny mechanizm działania resweratrolu i jego losy w organizmnie człowieka są ciągle słabo poznane. Naukowcy z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk wykazali, że nowoczesne techniki genomiki funkcjonalnej i analizy bioinformatycznej dobrze nadają się do badań nad resweratrolem i podobnymi składnikami produktów naturalnych o właściwościach leczniczych. Grupa z Jastrzębca opublikowała właśnie pracę na łamach prestiżowego czasopisma Biotechnology Advances na ten temat. Udało się zidentyfikować szereg wspólnych procesów komórkowych które podlegają wpływowi resweratrolu w różnych typach komórek nowotworowych. Kontynuacją tych prac będzie meta-analiza wszystkich dostępnych baz danych dotyczących szeregu leczniczych produktów naturalnych takich jak resweratrol i kurkumina.

 

HUMINIECKI L, HORBAŃCZUK J., 2018 - The functional genomic studies of resveratrol in respect to its anti-cancer effects. Biotechnology  Advances,  doi: 10.1016/j.biotechadv.2018.02.011, IF=11.5