• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Kolejne cytowanie badań pracowników Instytutu w Science

05.07.17

W czerwcowym numerze prestiżowego czasopisma naukowego Science  została zacytowana praca  współautorstwa pracownika Instytutu - de Bakker A G.  Fowler DA,  den Oude K,  Dondorp E,M, Navas C, D, . HORBAŃCZUK J,O  Sire, J,Y ,  Szczerbińska D, Richardson M,K -  2013 -  Digit loss in archosaur evolution and the interplay between selection and constraints – NATURE 500, 445-448, IF=42,5,  w artykule A. Burga i wsp. 2017 -„A genetic signature of the evolution of loss of flight in the Galapagos cormorant” Vol. 356, 6341, DOI: 10.1126/science.aal3345