• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

IGHZ PAN poszukuje pracowników

14.09.16

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN poszukuje pracowników na stanowiska:

- adiunkt w dziedzinie: nutrigenomiki i nutrigenetyki/ molekularnej genetyki/ biologii molekularnej

- adiunkt w dziedzinie: embriologii doświadczalnej/ embriologii molekularnej

- bioinformatyka

Szczegółowa informacja znajduje się pod linkiem: http://www.ighz.edu.pl/oferty-pracy