• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

10.06.21

W dniu 7 czerwca 2021 Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenie przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda za działalność naukowo-badawczą Profesora obejmującą pionierskie badania DNA w kraju dla potrzeb diagnostycznych, medyczno-sądowych oraz wdrożenie i upowszechnienie diagnostyki molekularnej.

Gratulujemy uhonorowania osiągnięć Pana Profesora.

 

Więcej informacji: https://igcz.poznan.pl/nagrody-i-wyroznienia/prof-dr-hab-n-med-ryszard-slomski-odznaczony-krzyzem-oficerskim-orderu-odrodzenia-polski/