• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Inauguracja Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwa Żywności

06.10.20

     W dniu 1 października zainaugurowała działalność Szkoła Doktorska Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności, prowadzona wspólnie przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 miła miejsce dnia 6 października w Jastrzębcu. Doktoranci rozpoczynający kształcenie w dyscyplinach: zootechnika i rybactwo oraz weterynaria złożyli ślubowanie na ręce Pana Profesora Marka Łukaszewicza – Zastępcy Dyrektora IGBZ PAN ds. Naukowych oraz odebrali indeksy doktoranta. W uroczystości wzięli także udział: dr hab. Mirosław Polak prof. instytutu – Zastępca Dyrektora PIWET-PIB ds. Współpracy i Rozwoju, Sekretarz Naukowy oraz pani Bożena Kowalczyk z Działu Administracji IGBZ PAN a uroczystość zdalnie poprowadziła dr hab. Agnieszka Białek – Kierownik Szkoły Doktorskiej. Życzenia wielu sukcesów naukowych i radości ze zdobywania wiedzy złożyli Doktorantom Pan Profesor Marek Łukaszewicz, Pan Profesor Mirosław Polak oraz Pani Profesor Agnieszka Białek.