• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

IGBZ PAN ogłasza rekrutację uzupełniającą do Szkoły Doktorskiej

13.10.20

Dyrektor

Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu

ogłasza rekrutację uzupełniającą

do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności.

 

Rekrutacja w dyscyplinie zootechnika i rybactwo będzie prowadzona do tematu badawczego:

Functional studies of new agents for epigenetic an non-epigenetics therapies

Dokumenty przygotowane zgodnie z wykazem zamieszczonym w Zasadach Rekrutacji (dokument dostępny na stronie www.igbzpan.pl), należy składać w kancelarii Instytutu lub droga mailową (adres: kancelaria@igbzpan.pl) do dnia 15 października 2020 roku.