• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Polsko-holenderska współpraca naukowa wspierana przez Ambasadę Holandii w Warszawie

25.08.20

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN od wielu lat prowadzi intensywną współpracę naukową z Wageningen University and Research z Holandii – wiodącą jednostką naukową w obszarze nauk przyrodniczo-rolniczych na świecie.

Współpraca ta została sformalizowana we wrześniu 2015 roku, kiedy zostało podpisane w Amabasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce strategiczne porozumienie o współpracy w obszarze nauk o zwierzętach pomiędzy polskimi i holenderskimi instytucjami, w ramach której działają:

po stronie holenderskiej:
- Animal Sciences Group of Wageningen University and Research,

a po stronie polskiej:
- Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
- Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
- Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Tutaj można obejrzeć krótki film o współpracy:
https://www.youtube.com/watch?v=3L3iUNpdyw4

Więcej informacji o współpracy:             
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/08/11/polish-dutch-veterinary-scientific-cooperation-supported-by-the-dutch-embassy-in-warsaw