• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

OFERTA PRACY: Pracownik Działu Obsługi Nauki / Pracownik Kancelarii Ogólnej

23.03.23

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN zatrudni osoby na stanowiska:

- Pracownik Działu Obsługi Nauki – planowanie i koordynacja badań

- Pracownik Kancelarii Ogólnej / Sekretariatu Dyrektora

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 7 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: kadry@igbzpan.pl z tytułem „Kancelaria Ogólna/ Sekretariat Dyrektora” lub aplikowanie poprzez linki:

Specjalista / Specjalistka ds. obsługi projektów naukowych https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-specjalistka-ds-obslugi-projektow-naukowych-garbatka-pow-piaseczynski-postepu-36,oferta,1002482100?s=1f7c2c91&searchId=MTY3OTQ5MTA3NzY3NS43ODM=

Specjalista / Specjalistka ds. prowadzenia kancelarii https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-specjalistka-ds-prowadzenia-kancelarii-garbatka-pow-piaseczynski-postepu-36,oferta,1002482026?s=1f7c2c91&searchId=MTY3OTQ5MDc0MjQ5NS40MTE2

Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/oferty-pracy