• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zmiana nazw zakładów naukowych

30.04.20

Informujemy, że zmianie uległy nazwy następujących zakładów naukowych Instytutu:
1)    Zakład Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki otrzymał nową nazwę: Zakład Biotechnologii i Nutrigenomiki
2)    Zakład Zachowania się Zwierząt otrzymał nową nazwę: Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt;