• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IGBZ PAN w kadencji 2023-2026

06.03.23

W dniu 28 lutego 2023 r. w siedzibie Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IGBZ PAN w kadencji 2023-2026.

W inauguracji uczestniczyła Pani Wiceprezeska Polskiej Akademii Nauk dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN, która poprowadziła pierwszą część posiedzenia Rady Naukowej oraz oficjalnie wręczyła powołania do Rady Naukowej członkom w kadencji 2023-2026. Polską Akademię Nauk reprezentował również Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II prof. dr. hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN.

 

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki: Heidi Broekemeier (Attaché ds. Rolnictwa), Alicia Hernandez (Radca ds. Rolnictwa), Anna Galica (Specjalista ds. Rolnych) oraz przedstawiciel Ambasady Królestwa Niderlandów: Carolien Spaans (Radca ds. Rolnych).

W trakcie posiedzenia wybrano członków Prezydium Rady na kadencję 2023-2026.

Przewodniczącym Rady Naukowej IGBZ PAN został: prof. dr hab. n.med. Ryszard Słomski.

Zastępcami Przewodniczącego Rady Naukowej IGBZ PAN zostały: prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, czł. koresp. PAN oraz prof. dr hab. Małgorzata Szumacher , czł. koresp. PAN.

Sekretarzem Rady Naukowej została: dr hab. Nina Strzałkowska, prof. Instytutu.

Członkowie Rady Naukowej IGBZ PAN w kadencji 2023-2026