• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Meat Science & Technology - Zapraszamy na Sympozjum

12.04.22

Zapraszamy na Sympozjum Meat Science & Technology

Sympozjum odbędzie się 6 maja 2022r. w formie online

Temat Sympozjum -    Siła mięsa – innowacje torujące drogę dla przyszłości białka zwierzęcego

Podczas każdej sesji omówione zostaną następujące główne tematy:

• Rozwój mięsa od przeszłości do teraźniejszości

• Aktualne trendy, rozwój i badania

• Aktualne innowacje, automatyzacja i wykorzystanie danych

• Przyszłość mięsa

Informacje i rejestracja - https://meatquality.eu/meatsciencesymposium2022/

#meatquality #H2020 @HorizonEU @mEATqualityEU