• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Naukowiec IGAB PAN w gronie sześciu polskich badaczy najwyżej cytowanych w 2023 r.

20.11.23

Dr hab. Atanas G. Atanasov (doktor naukowy, prof. IGAB) trzeci rok z rzędu znajduje się na niedawno opublikowanej liście Highly Cited Researchers (2023) magazynu Clarivate.
Badania dr Atanasova obejmują obszary medycyny molekularnej, digital health, produktów naturalnych, biotechnologii i otwartych innowacji, a w 2023 r. uzyskał tytuł Cross-Field Highly Cited Researcher.
Dane sześciu polskich badaczy, w tym ich kierunek prac naukowych i afiliacja, są następujące:

1) Atanas G. Atanasov, (Cross-Field) Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN;
2) Grzegorz Boczkaj, (Przekrojowy) Politechnika Gdańska;
3) Andrzej Cichocki, Instytut Badań Systemowych (Cross-Field) PAN;
4) Jacek Namieśnik, (Cross-Field) Politechnika Gdańska
5) Piotr P. Ponikowski, (Medycyna Kliniczna) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
6) Piotr Rutkowski, (Medycyna Kliniczna) Państwowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Highly Cited Researchers 2023, https://clarivate.com/highly-cited-researchers/