• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Sukces projektu BIOŻYWNOŚĆ na Międzynarodowych Targach Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bangkoku, IPITEX 2016 oraz Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BARCELONA INNOVA 2016

29.07.16

W dniach 2-6.02.2016  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN dumnie prezentował swoje wynalazki na Międzynarodowych Targach Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w  Bangkoku, IPITEX 2016 . Dwa wynalazki otrzymały Złoty Medal od Krajowej Rady Naukowej Tajlandii (National Research Council of Thailand): „Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej”, „Technologia produkcji kulinarnego mięsa strusi o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej”. Wynalazki te dostały również Nagrodę Innowacyjności - Leading Innovation Award. Profesor dr hab. Jarosław Horbańczuk wraz z zespołem  otrzymał Brytyjską Nagrodę Innowacyjności (British Innovation Award) od Brytyjskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Innowatorów (Association of British Inventors and Innovators) za wynalazek „Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej”.

W dniach 12-14.05.2016 naukowcy z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt  PAN uczestniczyli w  Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BARCELONA  INNOVA 2016.

W ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”, którego celem było kompleksowe  opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego o podwyższonej wartości odżywczej i właściwościach prozdrowotnych,  zespół z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz SGGW  zaprezentował dwa  wynalazki.

Pierwszy wynalazek „Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej” otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem jury. Dodatkowo wynalazek ten został nagrodzony przez Irańską Delegację Dyplomem Honorowym.

Drugi wynalazek „Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania wyrobów z mięsa strusiego” został nagrodzony Złotym Medalem.

Międzynarodowe jury bardzo wysoko oceniło osiągnięcia zespołu. Wynalazek opracowany przez  zespół  pod kierunkiem profesora J .O. Horbańczuka  otrzymał prestiżową nagrodę Prize of Europe France Inventeurs.