• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

zmiana na stanowiskach kierowniczych

09.12.16

Z powodu przejścia na emeryturę kierowników trzech  zakładów naukowych:

 • Prof. dr hab. Lecha Zwierzchowskiego

 • Prof. dr hab. Jacka Modlińskiego

 • Prof. dr hab. Tadeusza Jezierskiego,

z  dniem 1.12.2016 roku nowymi kierownikami zostali:

 • Dr hab. Atanas Atanasov - kierownik Zakładu Biologii Molekularnej

 • Dr Anna Piliszek – kierownik Zakładu Embriologii Doświadczalnej

 • Dr Joanna Marchewka –kierownik Zakładu Zachowania się Zwierząt

 

Dziękujemy Profesorom za wkład w rozwój Instytutu i kadry naukowej.

Nowym kierownikom życzymy wielu sukcesów.