• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Gratulacje dla Pofesor Agnieszki WIerzbickiej, Dyrektor IGiBZ PAN, od Prezesa Polskiej Akademii Nauk Profesora Marka Konarzewskiego

27.04.23

Profesor Agnieszka Wierzbicka - Dyrektor IGiBZ PAN otrzymała od Prezesa Polskiej Akademii Nauk Profesora Marka Konarzewskiego gratulacje w związku z przyznaniem Instytutowi kategorii A+ w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Jest to wynik ewaluacji działalności naukowej Instytutu prowadzonej w latach 2017-2021.