• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Sprawozdanie w NATURE Careers Community autorstwa mgr Magdaleny Śmiech

07.02.19

Mgr Magdalena Śmiech z Zakładu Embriologii Doświadczalnej IGHZ jest autorem sprawozdania w sekcji Nature Careers Community, czasopisma NATURE. Magdalena Śmiech w 2018 roku odbyła dwumiesięczny staż w RIKEN Center for Brain Science (CBS) w Japonii w ramach prestiżowego RIKEN CBS Summer Program, gdzie przez dwa miesiące realizowała przygotowany przez nią projekt oraz uczestniczyła w serii wykładów, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z całego świata. Swoje doświadczenia przedstawiła w postaci artykuł dostępnego na stronie czasopisma NATURE: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07869-x