• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Aktualizacja badań - SOWWEANWEL

04.08.20

SOWWEANWEL

Wpływ przewlekłego stresu w czasie ciąży na dobrostan loch, wydajność reprodukcyjną i odporność potomstwa na stres.

Projekt powstał we współpracy Teagasc z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt w Polsce. Założeniem projektu jest badanie czynników ryzyka przewlekłego stresu u loch w ciąży, dostarczając wiedzy, która pomoże opracować strategie postępowania dla ciężarnych loch, aby zminimalizować wpływ stresu na dobrostan i wydajność rozrodczą oraz odporność potomstwa na stres i choroby.

Lochy doświadczają między innymi chronicznego stresu związanego z rywalizacją o ograniczone zasoby, warunki  bytowe i czynniki zarządzania. Ostry stres ma poważne negatywne konsekwencje dla ich wydajności reprodukcyjnej i dobrostanu. Mniej wiadomo o skutkach przewlekłego stresu podczas ciąży, co ma dodatkowe konsekwencje, ponieważ prosięta są narażone na podwyższone poziomy hormonów stresu w macicy lochy. Może to mieć długotrwałe konsekwencje dla ich zdolności radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami związanymi z chorobami.

Cele badań:

  • Identyfikacja czynników ryzyka chronicznego stresu u ciężarnych loch związanych z warunkami ich utrzymania i indywidualnymi cechami
  • Ocena wpływu przewlekłego stresu na reprodukcję i dobrostan loch
  • Ocena prenatalnego wpływu stresu przewlekłego na odporność i wydajność potomstwa

Więcej informacji: https://www.teagasc.ie/publications/2020/pig-research-update---sowweanwel.php

Publikacja dostępna poniżej: