• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wizyta z Narodowej Akademii Nauk Białorusi

08.04.19

W dniach 27-30.03.2019 gościli w naszym Instytucie przedstawiciele Instytutu Genetyki i Cytologii oraz Instytutu Eksperymentalnej Medycyny Weterynaryjnej Narodowej Akademii Nauk Białorusi w osobach: członek korespondent Akademii, prof. Ruslan Sheiko – dyrektor, prof. Elena Guzenko – z-ca dyrektora ds. naukowych i wdrożeń oraz prof. Maryia Mikhailava – kierownik Zakładu Genetyki Zwierząt reprezentujący Instytut Genetyki i Cytologii wraz z prof. Juriem Lomako – dyrektorem Instytutu Eksperymentalnej Medycyny Weterynaryjnej i dr Dzmitrym Barysavetsem – kierownikiem Zakładu Wirusologii tegoż Instytutu. Grupie naukowców towarzyszyła pani Maria Pyzhova, jako tłumaczka.

W czasie trzydniowego pobytu goście zapoznali się z działalnością naszego Instytutu w szczególności w zakresie genetyki molekularnej, biotechnologii i hodowli zwierząt. Delegacja wzięła udział w seminarium naukowym oraz odwiedziła wiodące laboratoria Instytutu. W trakcie seminarium naukowcy z Białorusi zaprezentowali ze swojej strony tematykę i zakres badań swoich instytutów.

Zwieńczeniem wizyty było podpisanie ramowej umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Genetyki i Cytologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi.