• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

NCN MINATURA Dr Irene Camerlink - badania zachowań świń utrzymywanych w systemie ekstensywnym w Portugalii

19.04.21

Dzięki grantowi NCN MINATURA Dr Irene Camerlink z Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt IGBZ PAN zyskała unikatową możliwość badania zachowań świń utrzymywanych w systemie ekstensywnym w Portugalii. Na podstawie danych uzyskanych przy użyciu drona, badane są zachowania świń poruszających się swobodnie po rozległych naturalnych terenach otwartych. Celem tych badań jest poznanie naturalnych zachowań i relacji społecznych obserwowanych zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych poprzez brak ograniczeń swobody poruszania się.