• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Seminarium naukowe w Wageningen University & Research

17.11.22

W dniu 14 listopada 2022 r. w Wageningen (Holandia) odbyło się seminarium naukowe poświęcone wymianie doświadczeń w ramach wspólnych projektów i omówieniu planów rozwoju współpracy w obszarze nauk o zwierzętach pomiędzy wiodącą jednostką naukową w obszarze nauk przyrodniczo-rolniczych w Europie Wageningen University & Research i wiodącymi polskimi jednostkami naukowymi: Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

Było to spotkanie inicjujące realizację wieloletniego porozumienia o współpracy między wskazanymi jednostkami podpisanego tego samego dnia w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

Reprezentantami Instytutu byli: Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, Dr hab. Joanna Marchewka, Dr hab. Irene Camerlink oraz Dr Cyprian Tomasik.